Mamy dziś dla Was raport z toru Franciacorta, gdzie Janek w sobotę i niedzielę ścigał się w ramach Winter Series Champions of the Future. Po zajęciu piątej lokaty w czasówce, Jan trafił do grupy A na sobotnie Heaty.


Kierowca Tony Karta w sobotę dał z siebie 100%, zaczynając dzień od drugiego miejsca w wyścigu grup A i D. W kolejnym starcie tego dnia (Heat A-B) Janek powtórzył ten rezultat, kładąc solidne fundamenty pod dobrą pozycję startową w niedzielę. Ostatni wyścig Jana w ramach kwalifikacji, czyli Heat A-C, był trochę bardziej problematyczny. Kierowca z Rossoszycy w pewnym momencie znalazł się na ósmej lokacie, tracąc kilka miejsc na pierwszych kółkach, ale później udało mu się odzyskać cztery pozycje i zakończyć ściganie na P4.


Janek wypracował sobie trzecią pozycję w stawce Juniorów po Heatach. Po starcie do niedzielnego Super Heatu Jan utrzymywał się w pierwszej trójce, jednak bieg został przerwany czerwoną flagą. Po restarcie Janek znów trzymał się w grupie walczącej o zwycięstwo, jednak na ostatnich okrążeniach stracił kilka lokat i dotarł do mety na siódmej pozycji. Po zsumowaniu wyników kwalifikacji i Super Heatów, Jan był czwarty w stawce OK Junior.


Następnie przyszła pora na niedzielny finał, do którego kierowca Tony Karta startował z czwartego pola! Niestety zewnętrzna linia kolejny raz w ten weekend nie była najlepszym miejscem do startu i Jan szybko stracił kilka pozycji, które musiał później odrabiać. Zawodnik z Rossoszycy robił co mógł, aby awansować jak najwyżej w stawce finału. Jego pościg zakończył się na piątej lokacie, którą Janek podsumował start na Franciacorcie.

Janek po dwóch weekendach w Mistrzostwach Europy i rundzie Champions of the Future wrócił do rywalizacji w WSK! W czasówce zawodnik z Rossoszycy miał trudne zadanie, a czas na poziomie 49.497 pozwolił mu na zajęcie 19 lokaty. Janek został przydzielony do grupy A. W pierwszym z heatów (A-B), kierowca zespołu Tony Kart po rozpoczęciu wyścigu z 19 lokaty zyskał 5 miejsc i przekroczył linię mety na 14 pozycji. W swoim drugim starcie, wyścigu grup A oraz C, misja dla Janka była dokładnie taka sama. Tym razem zawodnik z Rossoszycy wyprzedził czterech rywali i zakończył ściganie na miejscu piętnastym. W heacie grup A i D, po starcie z dziewiętnastego pola, Janek dowiózł do mety trzynastą lokatę. Kolejny wyścig przyniósł jeszcze więcej emocji. Janek po raz kolejny startował z dziewiętnastego pola, jednak już podczas pierwszego kółka awansował na miejsce dziesiąte i właśnie na nim zakończył zmagania. W ostatnim heacie Janek znów popisał się atomowym startem. Po kilku okrążeniach znów zameldował się w pierwszej dziesiątce, niestety w wyniku przetasowań pod koniec wyścigu Janek na miejscu czternastym.


W podsumowaniu heatów Janek uplasował się na miejscu 39 co oznacza, że zobaczyliśmy go w prefinale A po starcie z 20 pola. Start z zewnętrznej strony nie był dla Janka najlepszy i po dwóch okrążeniach Janek wylądował na dwudziestej drugiej pozycji. Na szczęście szybko zaczął się przebijać do przodu i na piątym okrażeniu awansował na lokatę dziewiętnastą. Po jedenastu kółkach Janek był już szesnasty. Janek nie poddawał się i walczył do samej mety, a to zaowocowało czternastą pozycją i spokojnym awansem do wyścigu finałowego! Do swojego pierwszego finału w serii WSK w kategorii OKJ Janek wyruszał z pola numer dwadzieścia siedem. Po pechowym starcie kierowca fabrycznego zespołu Tony Karta znalazł się na końcu stawki, po raz kolejny Janek pokazał wolę walki i po trzech kółkach wrócił już na pozycję dwudziestą siódmą. W kolejnej fazie wyścigu nastąpiło kilka przetasowań. W końcówce finału Janek dobrze się odnalazł i ostatecznie ukończył wyścig na miejscu dwudziestym czwartym.

Janek, after two weekends in the European Championship and the Champions of the Future round, returned to competition in WSK! In the Qualifying Pracitce, the driver from Rossoszyca had a difficult task, and the time at the level of 49,497 allowed him to take 19th place. Janek was assigned to group A. In the first heat (A-B), the driver of Tony Kart, after starting the race from 19th place, gained 5 places and crossed the finish line in 14th position. In his second start, the race of groups A and C, the mission for Janek was exactly the same. This time the competitor from Rossoszyca overtook four rivals and finished the race in fifteenth place. In the A and D heat, after starting from 19th place, Janek made it to 13th to the finish line. The next race brought even more excitement. Janek once again started from the nineteenth position, but during the first lap he advanced to the tenth place and it was there that he finished the competition. In the last race, Janek again showed off his atomic start. After a few laps, he returned to the top ten, unfortunately as a result of a reshuffle at the end of the race, Janek placed 14th.


In the summary of heats, Janek was 39th, which means that we saw him in the pre-final A, starting from the 20th position. The start from the outside line was not the best for Janek and after two laps Janek ended up in 22nd position. Fortunately, he started to move forward quickly and on the fifth lap he was promoted to the nineteenth place. After eleven laps, Janek was already sixteenth. Janek did not give up and fought to the finish line, which resulted in the fourteenth position and a promotion to the final race! For his first final in the WSK series in the OKJ category, Janek set off from 27th place. After an unlucky start, the driver of the Tony Kart factory team, was at the end of the pack. Once again Janek showed his will to fight and after three laps he returned to the twenty-seventh position. There were several reshuffles in the next phase of the race. At the end of the final, Janek found himself well and finally finished the race in twenty-fourth place.